bagkur saglık karnesı evraklar....

BAĞKUR SAĞLIK KARNESİ ÇIKARMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a- İlk defa çıkarmak için
1- Bağ-Kur sağlık karnesi talep formu ,
2- Zorunlu sigortalılık için bağımsız çalışmasının devam ettiğine dair Bağ-Kur sigortalılık belgesi,
3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği, (Sigortalının sadece kendisi için sağlık karnesi talep edilmesi halinde nüfus cüzdan fotokopisi)
4- Öğrenciler için öğrenim durumlarını gösterir belge,  (25 yaşını doldurmuş erkek çocukları öğrenci olsalar dahi sağlık karnesi alamaz)
5- 7 yaşından küçük çocuklar hariç her sağlık karnesi için 1 adet vesikalık fotoğraf,
6- Geçimi sigortalı veya yaşlılık veya malullük aylığı alanlar tarafından sağlanan ana, baba ve 18 yaşını geçmiş evli olmayan kız çocukları için      diğer sosyal güvenlik kuruluş kayıtlarını (2022 sayılı kanun kapsamında aylık alanlar dahil) gösterir belge,
 
b- Vize yaptırmak için (Karnelerin geçerlilik süresi 1 yıldır)
1- Zorunlu sigortalılık için bağımsız çalışmasının devam ettiğine dair Bağ-Kur sigortalılık belgesi,
2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği, (Sigortalının sadece kendisi için sağlık karnesi talep edilmesi halinde nüfus cüzdan fotokopisi)
3- Öğrenciler için öğrenim durumlarını gösterir belge,  (25 yaşını doldurmuş erkek çocukları öğrenci olsalar dahi sağlık karnesi alamaz)
4- Geçimi sigortalı veya yaşlılık veya malullük aylığı alanlar tarafından sağlanan ana, baba ve 18 yaşını geçmiş evli olmayan kız çocukları için      diğer sosyal güvenlik kuruluş kayıtlarını (2022 sayılı kanun kapsamında aylık alanlar dahil) gösterir belge,
Notlar:

 - Sağlık karnesi çıkarabilmek için ilk defa sigortalı olanların en az 8 (sekiz) ay, yeniden sigortalı olanların en az 4 (dört) ay eksiksiz sağlık primi ödenmiş olması ve prim borcu bulunmaması gerekmektedir.

- Sağlık karnesi vizeli olsa dahi bir önceki ay itibariyle Bağkur'a borcu olan sigortalı ve hak sahipleri sağlık yardımlarından yararlanamaz

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !